hướng dẩn ,sửa chữa tủ lạnh,kém lạnh không đông đá -hỏng thời gian ,điện tử, điện cơ , điện lạnh ,đay mục tiêu ,hướng tới những người bước vào lĩnh vực này

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/