Quý vị hãy đăng ký (Subscribe) miễn Phí để nhận những bài pháp mới Nhất. Danh sách những bài pháp SÁCH NÓI VẠN ĐỨC:

LỜI KHẢI BẠCH
Kính bạch chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni!
Kính thưa Phật tử trong và ngoài nước!
Suốt cuộc đời hành đạo của Hòa thượng Tôn sư Thượng TRÍ hạ TỊNH là một sự nghiệp vĩ đại: dịch kinh, giảng kinh và tụng kinh. Kinh của Ngài dịch là những bộ kinh lớn quan trọng của Phật giáo Đại thừa, cương yếu lập tông của các Tông phái. Về giảng kinh thì phần đông chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư qua các trường lớp Phật học ngày trước đều thọ nhận sự giáo dưỡng của Ngài. Về tụng kinh thì Ngài dạy phải thuộc lòng kinh thì mới gọi là tụng kinh.
Trước tấm gương vĩ đại đó, chúng con thật lấy làm hổ thẹn. Về ba phương diện trên, chúng con chưa có phần nào tương ứng. Nay Hòa thượng Tôn Sư đã thị tịch, thế nên chúng con xin phát tâm kết tập Tủ Sách Vạn Đức nhằm “tri ân báo ân” đối với sự nghiệp của Ngài.
Chúng con từng nghe:
Nhạn bay ngang trời
Bóng chìm đầm lạnh
Nhạn không có ý để lại dấu tích
Nước không có ý lưu giữ bóng hình.
Dù biết phù sinh hư ảo, vạn vật vô thường, song trước ân đức vô bờ của Hòa thượng Tôn Sư, chúng con cũng muốn lưu lại chút dư âm trong một đời tu học và hành đạo của Ngài, nhằm lợi lạc quần sanh.
Nay đủ duyên lành, Ban Văn hóa Chùa Vạn Đức thực hiện những tập sách nhỏ về những lời khai thị của Hòa thượng Tôn sư để ấn tống và kết tập nên Tủ Sách Vạn Đức hầu ghi lại dấu ấn vàng son trong một đời hoằng hóa của Ngài, tuy muộn màng nhưng vẫn còn kịp lúc. Rất mong, những tập sách nhỏ này sẽ đem lại lợi ích lớn cho hành giả tu tập trong và ngoài nước.
Xin nhất tâm tùy hỷ trước mọi tấm lòng hướng về việc làm đầy ý nghĩa nầy. Trong lúc thực hiện không tránh khỏi những sơ sót, kính mong chư Tôn đức khắp mười phương niệm tình chỉ dạy, quý đạo hữu niệm tình hoan hỷ cho.
Chùa Vạn Đức, ngày 19/06 Mậu Tuất 2018
TM. Ban Biên tập
Tỳ-kheo Thích Hoằng Tri

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/