Bấm Vào Link dưới để tải file sách bài tập cho bé: ( Mật khẩu tải file: 123456 )
Abacus -Tự học bàn tính Soroban _Phần 4.1

Hướng dẫn phần cộng có kết hợp với hạt năm trên bàn tính soroban
toán tính nhanh, số học trí tuệ

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/