Cách phâm biệt tem phụ tùng kubota 3D:

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/