mấy cây rau má do thiếu ánh nắng sao á, lá cứ héo hết, mình dọn hết đi rồi, bây giờ không biết nên trồng cây gì cho đỡ trống đây

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/