Mình uốn định hình cho cây me trước sao này lớn cành nhánh đầy đủ rồi mình làm lại nha các bạn

Thẻ: #uoncayme #dinhhinhchocayme #taodangchocaymetunho

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/cay-canh/