Tên các loại xe, máy móc làm nông nghiệp

Vehicles, agricultural machinery

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/phong-thuy/