Nhờ tài nấu ăn xuất thần mà Minh Ngọc đã cứu cả công ty Tài Hoa khỏi bị phá sản!
#Cô_Liễu, #Mỹ_Duyên, #Thám_Hoa, #Thúy_Diễm, #Diễm_My , #Tiến_Sỹ, #Tâm_Ý #Diệu_Nhi , #Quang_Tuấn, #Bi_Max #Gia_Đình_Là_Số_1

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/am-thuc/