Bài hát : Bồ đề kệ ( 菩提偈 )
Trình bày : Lưu Tích Quân ( 刘惜君 )
Ost Độc Cô Thiên Hạ《独孤天下》

Nguồn: https://conac-cameroun.net/

Xem thêm bài viết khác: https://conac-cameroun.net/category/noi-that/