08 Feb 2023

Category: Cây Cảnh

Cây Cảnh

P2 Uốn cây mai bonssai dáng đỗ 

Uốn cây mai dáng đỗ P 2 ———————————- ✳️Kỷ thuật uốn cành cây bonsai | Bonsai tree bending technique ✳️Kỷ thuật Tạo dáng cây bonsai | Bonsai styling technique | dành cho người mới biết chơi . ✳️Tự làm tiểu cảnh bonsai(người mới biết chơi)…

Cây Cảnh

CÂY SUNG QUÁI – Chăm và giữ thế nào! 

Liên hệ mình qua điện thoại hoặc Zalo: Anh Tám – 0944889032 ———————————————————————————- #caycanh #bonsai – Hướng dẫn chơi cây cảnh cho người mới – Hướng dẫn kỷ thuật cắt tỉa chăm sóc cây cảnh chuyên nghiệp – Mọi người đừng quên like và chia…

Cây Cảnh

Uốn tạo dáng cây trang vàng 

Uốn tạo dáng cây trang vàng ———————————- ✳️Kỷ thuật uốn cành cây bonsai | Bonsai tree bending technique ✳️Kỷ thuật Tạo dáng cây bonsai | Bonsai styling technique | dành cho người mới biết chơi . ✳️Tự làm tiểu cảnh bonsai(người mới biết chơi) ✳️tự…