30 Mar 2023

Category: Cây Cảnh

Cây Cảnh

Uốn cây linh sam tiếp theo 

Uốn cây linh sam tiếp theo ———————————- ✳️Kỷ thuật uốn cành cây bonsai | Bonsai tree bending technique ✳️Kỷ thuật Tạo dáng cây bonsai | Bonsai styling technique | dành cho người mới biết chơi . ✳️Tự làm tiểu cảnh bonsai(người mới biết chơi) ✳️tự…