Mấy đứa bạn cùng bàn là mấy đứa biết nhiều bí mật của mình nhất, nhưng cũng là mấy đứa hiểu mình nhất trong lớp :3 Thế nên là hãy vào mua đồ đi mấy chế ạ, quan tâm mấy đứa cùng bàn làm gì…