02 Apr 2020

Category: Xe

Xe

Phụ Tùng Honda 50 custom Fi 

👉👉👉 🔈🔈🔈 28/12/2019 ☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️ 🔵Rã xác xe custom 50 Fi Đạp thắng 200 Pha đèn 1t100 Chống đứng 300 Cate 600 Chống ngang 400 Đèn hậu 700 Bộ ốc 500 Cặp bánh 2t500 Baga sau 900 Giò đạp 300 Can so 200 Yên 600 Cục…

Xe

5 loại xe có thể chạy dưới nước 

Xe lội nước, hay còn gọi là xe lưỡng cư là loại phương tiện có thể chạy được cả trên đất liền cũng như dưới nước. Ứng dụng của xe lội nước khá đa dạng, chúng cơ động, có thể vượt mọi loại địa hình…