Bạn đã mơ thấy gạch? Những viên gạch trong giấc mơ đại diện cho những ý tưởng, suy nghĩ hoặc kế hoạch cá nhân sẽ tạo nên tương lai của bạn. Các khối xây dựng riêng lẻ này tạo nên con người của bạn và…